PSP -> Hacks and Exploits File Search:


Type Title Date Downloads
PSPDark AleX\'s PSP Fat 1.50 kernel addon for 3.71 M33 Sep 30, 2007 666  
PSPTeam M33 PSP CFW 3.71 Sep 23, 2007 8782  
PSPM33 PSP Slim Custom Firmware 3.60 Sep 10, 2007 1180  
PSPHEN/Downgrader for FW 3.11 Sep 9, 2007 710  
PSPMaxSafe 1.00 Sep 8, 2007 568  
PSPRecovery 3.40 LE adapted for 3.52 M33 Aug 9, 2007 560  
PSPCFW Expansion 3.51 LE-A Update 1 Jul 19, 2007 640  
PSPCFW Expansion 3.51 LE-A Jul 18, 2007 622  
PSPCustom Firmware 3.51 M33-5 Jul 18, 2007 937  
PSPXmbController Plugin v1.1 Jun 27, 2007 777  
PSPPSP Firmware 3.50 downgrader Jun 26, 2007 11832  
PSPIlluminati Exploit - Homebrew on all PSP Firmware Jun 23, 2007 1184  
PSPXMBController Plugin v1 Jun 22, 2007 873  
PSPVcs Cheater Beta Apr 13, 2007 801  
PSPVcs Cheater Beta Apr 13, 2007 2940  
PSP3.30 Decrypter Mar 30, 2007 632  
PSP3.30 Decrypter Mar 30, 2007 2982  
PSPPSP v3.30 Decrypter by Team C+D Mar 30, 2007 630  
PSPPSP v3.30 Decrypter by Team C+D Mar 30, 2007 2690  
PSPUSB Sliding Bar Software Mod Mar 22, 2007 797  
PSPUSB Sliding Bar Software Mod Mar 22, 2007 2844  
PSPOpenWii v1.2 Mar 17, 2007 860  
PSPGTA:LCS .IMG Extractor Beta v1.0.1 Mar 13, 2007 844  
PSPGeneral IdStorage Repair and 1.50 ipl Enabler Mar 11, 2007 706  
PSPGeneral IdStorage Repair and 1.50 ipl Enabler Mar 11, 2007 2741  
  1 2 3 4 5 
6 
7 8 9 10 11  ... 14